In de wijk waar ik opgroeide in Ede zaten meerdere jonge Ransuilen in een boom. Middenin […]
Elk voorjaar brengen we het jaarverslag van de Vogels op Rusthof over het vorige broedseizoen uit. […]
Na alle beperkingen ivm het corona virus ben ik weer van start gegaan met vogelexcursies. Privé […]