“Een vogel zittend in een boom, is niet bang voor het breken van de tak, want het vertrouwen zit niet in de tak, maar in zijn eigen vleugels.”

Natuur, dat is buiten. Buiten de stad. Buiten de bewoonde wereld. Tenminste, dat is wat wij als moderne mensen vaak denken. We zien onszelf niet als onderdeel van de natuur. Je hebt natuur én je hebt de mens. Is dat echt zo? Vogelwachter Adriaan vindt van niet. Zonder natuur geen leven. En dus ook geen mensen. Wij zijn juist onderdeel van de natuur. Alleen zijn wij er teveel van losgeraakt in ons dagelijks leven. Dat is zonde! We kunnen namelijk enorm veel leren door te kijken naar de natuur, te zijn in de natuur, stil te staan bij wat de natuur ons geeft. Leren over onszelf, over anderen en hoe we meer uit ons leven kunnen halen. Vogelwachter Adriaan neemt je mee in de wereld van vogels. Vogels staan symbool voor vrijheid. Vogels zijn intelligent en werken samen. Vogels durven hun gevoel te volgen en te doen wat zij denken dat nodig is. Vertrouwen in eigen kunnen! Dat is waar leiderschap begint.

“Faith is a bird that feels dawn breaking and sings while it is still dark.” – R. Tagore

In de Inspiratielezing focust Vogelwachter Adriaan op de lessen die vogels ons kunnen leren over Samenwerking en Persoonlijk Leiderschap. Maya Angelou zei het zo mooi “Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft, hij zingt omdat hij een lied heeft”. Wij mensen hebben ook een lied. Dat lied durven we alleen vaak niet te zingen. Of alleen heel zachtjes, als niemand luistert. Adriaan inspireert mensen om vaker te doen als een vogel. Ons gevoel te volgen, te doen wat wij eigenlijk willen en wat wij geloven dat goed is. Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de vogelwereld. Denk je dat een zwaluw in het najaar ’s nachts wakker ligt over de lange en gevaarlijke reis die hij moet maken naar zijn overwinteringsgebied in Afrika? Zeker niet! Zodra het tijd is om te gaan gaat de zwaluw op reis. Om te dealen met de obstakels en problemen onderweg op het moment dat die zich voordoen. Mensen kunnen daar van leren dat niet te denken in problemen en geen beren op de weg te zien die er niet zijn. Of zodra ze er wél zijn er mee te dealen. Want dat is juist de kracht van mensen. Dat we meer kunnen dan we vaak denken.

“Birds born in a cage think flying is an illness”

We zijn gevormd door onze omgeving, de maatschappij, mensen om ons heen. Dat heeft je gebracht waar je nu bent. Alle mensen hebben belemmerende overtuigingen. De één meer dan de ander, maar iedereen heeft ze. Dat is niet per sé erg, maar wel als ze je weerhouden van doen wat je eigenlijk wilt doen. Wat jij voelt dat goed is, dat belangrijk is voor jou en je bedrijf of organisatie. Adriaan laat je zien dat vogels doen wat zij voelen dat goed voor ze is. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het voortbestaan van hun soort. Het kost bijvoorbeeld enorm veel energie om elk jaar één of meer nesten met jongen groot te brengen. En zo’n jong vogeltje dat net het nest heeft verlaten vliegt daarna helemaal naar Afrika. Omdat het voelt dat dat het beste is. Zo’n vogel maakt geen lijstje met plussen en minnen. Nee, zo’n vogel gaat. Om het volgende voorjaar weer terug te keren op dezelfde plek als waar het uit het ei kroop. Alles op instinct, op gevoel. Niet gehinderd door belemmerende overtuigingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op. Dat kan per e-mail op info@vogelwachteradriaan.nl of telefonisch op nummer 06-36086816.