Op al onze activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die kunt u downloaden als pdf-bestand.