Zuidpier IJmuiden vogels kijken

Zuidpier IJmuiden

De Zuidpier van IJmuiden… EEN GEWELDIGE PLEK.. Tenminste, om vogels te kijken. Want het is niet per se een mooie plek. Al kun je daar over discussiëren. Want wat de één een lelijke plek vindt is voor de ander een geweldig mooie omgeving. Laten we zeggen: esthetisch niet de mooiste plek van Nederland. Maar wat een fantastische locatie is het tegelijkertijd. 

Een betonnen kolos die maar liefst 2 kilometer de Noordzee in steekt. Je kunt er vissen, schepen kijken én… vogels spotten. Of, zoals je als vogelaar betaamt te zeggen: vogelen. Of vogels kijken, dat mag ook. De Zuidpier van IJmuiden is voor vogelaars een legendarische plek. Vooral in de tijd van de vogeltrek kun je er superveel tegenkomen.

Steenlopers

Er zijn in de loop der jaren meer dan 300 soorten waargenomen. Meest spectaculaire, in ieder geval qua zeldzaamheid, zijn: Harlekijneend, Brilzee-eend, Koningseider, Woestijnplevier, Kleine Kokmeeuw, Ross’ Meeuw, Brilstern, Grote Pijlstormvogel. Dat zijn soorten die een hoop twitchers op de been kunnen brengen. Helemaal als ze twitchbaar zijn.


Drieteenstrandloper

Maar het zijn niet alleen zeldzaamheden die vogelaars naar de Zuidpier doen komen. Soorten die je op de Zuidpier goed kunt bekijken zijn bijvoorbeeld de Steenloper, Oeverpieper en Paarse Strandloper. Die houden zich op tussen en op de basaltblokken. En ze laten zich vaak van dichtbij bekijken.

Paarse Strandloper

Het mooie van de Zuidpier is dat je hier 2 kilometer de Noordzee in kunt lopen. Nergens in Nederland kun je zo ver de zee in komen. Het bijzondere aan de Zuidpier is dat je er als het ware in de wereld van de zee- en kustvogels komt.

Steenloper

Het is ook de plek bij uitstek om vogels te observeren die je normaal gesproken alleen op zee tegenkomt. Links en rechts van de pier zie je met een beetje geluk soorten als Roodkeelduiker, Parelduiker, Kuifaalscholver, Roodhalsfuut, Kuifduiker, Zeekoet, Alk. Die zoeken de luwte op om te foerageren, te poetsen of gewoon even bij te komen.

Zeehonden zijn ook vaak van de partij. Verder op zee zie je naast de eerder genoemde soorten ook Jan-van-genten (of is het Jannen-van-gent 😊), Zwarte Zee-eenden, Grote Zee-eenden en allerlei ander zeespul zoals Kleine Jagers of Drieteenmeeuwen.

Steenlopers

Als je geluk hebt dan kom je zeldzamere soorten tegen. Wat dacht je van de Kleine Alk. Wat een bijzondere vogel is dat. Klein van stuk, maar onvervaard op de soms hoge golven, druk duikend naar voedsel. Maar het zijn niet alleen zeldzame vogels die de Zuidpier de moeite waard maken.

Oeverpieper

Want een ontmoeting met een Steenloper, of zoals de Engelsen zo mooi zeggen ‘Turnstone’, kan nét zo bijzonder zijn. Want wat zijn dát leuke vogels. Hoe ze tussen de basaltblokken hun voedsel bij elkaar scharrelen. Het zijn van nature rotsbewoners en de Zuidpier van IJmuiden vormt een soort surrogaat rots. 

De duintjes bij de pieropgang zijn ook interessant. Niet zelden worden daar Sneeuwgorzen en allerlei ander lks (Leuk Klein Spul) gezien. Op het strand lopen in groepen de Drieteenstrandlopers. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een geweldige plek.

Steenloper
Steenloper

Vogelwachter Adriaan op de Zuidpier IJmuiden vogels spotten vogels kijkenVogels kijken op de Zuidpier van IJmuiden is geweldig!


Reactie plaatsen