Excursie Arkemheen 14 januari 2024
14 januari 2024 
2 min. leestijd

Excursie Arkemheen 14 januari 2024

Op zondag 14 januari 2024 ging ik met een groep enthousiaste vogelaars vogels kijken in polder Arkemheen. Dat is een prachtige polder ten noorden van Nijkerk. Nog voor we goed en wel begonnen waren gingen alle ganzen de lucht in. Dat kon maar één ding betekenen: Zeearend! Het bleken er maar liefst twee te zijn. Twee volwassen vogels (adult noem je dat als vogelaar). Dat kun je zien aan de witte staart. Prachtig!

We zagen meer roofvogels: een jagende Slechtvalk was te snel en werd door de meeste deelnemers helaas niet gezien, maar een jagende Sperwer liet zich wel aardig bekijken. Net als een Torenvalk die bovenop het Nijkerks Stoomgemaal zat. Een IJsvogel zat naast de steiger aan de kant van het Nijkerkernauw. 

Ondanks de koude wind was het een prachtige ochtend. We zagen veel eenden en andere vogels, met ook de doelsoorten. Dat zijn soorten die je graag wilt zien, waar je voor naar een bepaald gebied gaat. Dat waren Brilduiker, Grote Zaagbek, Nonnetje en IJsvogel. Geweldig! Rick van Rickwildlifephotography (op Instagram) maakte prachtige foto's van een Aalscholver en Brilduiker. Op de foto zie je heel mooi dat de kop van de Brilduiker man niet zwart is, maar groen. En je ziet ook waarom Engelsen deze eendensoort Goldeneye noemen. 

Brilduiker Arkemheen Rickwildlifephotography tijdens vogels spotten excursie

Brilduiker man (foto Rickwildlifephotography)


Aalscholver droogt vleugels (foto: Rickwildlifephotography)


Halverwege de excursie besloten we naar de oostkant van de polder te gaan. Daar zagen we o.a. nog minimaal 2 IJsvogels, Tafeleenden, nog meer Nonnetjes, er vloog een groep van een stuk of 20 Wilde Zwanen langs en ten slotte nog een Watersnip met de typische dwarrelende vlucht. 

Slobeenden (voor) en Smienten

Het Nijkerkernauw


Naast deze mooie vogels zagen we ook algemenere soorten, zoals de Aalscholver, Smienten, Kuifeenden, Torenvalken, Buizerds, Brandganzen en verschillende exoten. Dat zijn vogels die niet horen bij de officiële Nederlandse fauna. Ooit ontsnapt of uitgezet. Maar ze zijn er wel, dus komen ze op de lijst. Wel met een sterretje. In totaal zagen we 4 soorten met een sterretje en 50 soorten die wel "helemaal meetellen" :-). Zie hier de soortenlijst: 

1
Aalscholver
2
Bergeend
3
Blauwe Reiger
4
Brandgans
5
Brilduiker
6
Buizerd
7
Cetti's Zanger
8
Ekster
9
Fazant*
10
Fuut
11
Gaai
12
Graspieper
13
Grauwe Gans
14
Grote Bonte Specht
15
Grote Canadese Gans*
16
Grote Zaagbek
17
Grote Zilverreiger
18
Holenduif
19
Houtduif
20
Huismus
21
IJsvogel
22
Kauw
23
Kievit
24
Knobbelzwaan
25
Kokmeeuw
26
Kolgans
27
Koolmees
28
Krakeend
29
Kuifeend
30
Meerkoet
31
Nijlgans*
32
Nonnetje
33
Pimpelmees
34
Rietgors
35
Roodborst
36
Slechtvalk
37
Slobeend
38
Smient
39
Soepeend*
40
Sperwer
41
Spreeuw
42
Tafeleend
43
Torenvalk
44
Vink
45
Waterhoen
46
Waterral
47
Watersnip
48
Wilde Eend
49
Wilde Zwaan
50
Winterkoning
51
Wintertaling
52
Wulp
53
Zeearend
54
Zwarte Kraai

Over de schrijver
Bert
Door

Bert

op 14 Jan 2024

Wat een prachtige gebied is dat toch en wat een indrukwekkende soortenlijst! Ik heb wel een beetje spijt dat ik er niet bij kon zijn.

Adriaan Sleeuwenhoek
Door

Adriaan Sleeuwenhoek

op 16 Jan 2024

Het is inderdaad geweldig, Bert! Leuk als je de volgende keer wel mee gaat!

Reactie plaatsen